Tilt BG ltd

Текст за въвеждане

КАКВО ПРАВИМ

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ИНДУСТРИЯ, ЧИЛЪРИ, БАСЕЙНИ

Кожухо-тръбни топлообменници

ИНДУСТРИЯ, ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ НУЖДИ

Разглобяеми пластинчати топлообменници

ИНДУСТРИЯ, ТЕРМОПОМППИ, ОТОПЛЕНИЕ

Споени пластинчати топлообменници

ИНДУСТРИЯ

Помпи

Бойлери и буферни съдове

Замяна на повредени топлообменници, пластини

Доставка на топлообменници от фирма ТИЛТ БГ ООД