Доставка на кожухотръбни топлоомбенници за различни видове нужди.

Предлагаме ви топлообменници за вода – фреон, вода – вода, загряване и охлаждане не масла, кожухо тръбни топлообменници за басейни

Кожухотръбните топлообменници за термопомпи и чилъри могат да бъдат произведени от Ekin Industrial с капацитет до 1500 kW. При поискване могат да бъдат произведени и с 4 охладителни кръга. Разглобяемият тръбен сноп осигурява лесна поддръжка и почистване.